Voor de weekenddiensten werken wij nog samen met 2 buurtcollega's nl.

  

Indien u klant bent bij een andere dierenarts dan deze hierboven vermeld, dan moet deze zelf instaan voor zijn permanentie.  

Het telefoonnummer van de dienstdoende praktijk kan u dan steeds terugvinden op het antwoordapparaat van uw vaste dierenarts. De weekenddienst loopt vanaf vrijdagavond 18u30. tot en met maandagmorgen 9u.

Deze dienst zal u graag verder helpen maar enkel voor acute, ernstige problemen. De dienstdoende dierenarts zal op maandagmorgen steeds een verslag aan uw eigen dierenarts doorgeven alsook de eventueel verdere behandeling.

TIP: INDIEN U IN DE LOOP VAN DE WEEK REEDS EEN PROBLEEM BIJ UW HUISDIER OPMERKT, WACHT DAN NIET AF TOT HET WEEKEND MAAR CONSULTEER TIJDIG UW DIERENARTS ! 
 
Dac-Damsheide: Bienderstraat 2 bus 1, 3910 Pelt 0032(0) 495 77 74 18
 

Dr. Liesbeth Winters: Peerderbaan 243, 3910 Pelt. 0032 (0) 97 70 13 74 

Dr. Bieke Van Dijck: Toleikstraat 38, 3960 Bree. 0032 (0) 89 25 63 43

          

                  

weekend
27maart
28 maart
29 maart vanaf 9 uur
3-4-5 april
10-11-12 april
dierenarts
Bieke Van Dijck
Bieke Van Dijck
Liesbeth Winters
Liesbeth Winters
dac-damsheide