Basischirurgie

Wij voeren de meest voorkomende operaties bij ons in de praktijk zelf uit. Voorbeelden hiervan zijn het wegnemen van gezwellen in de huid, het verwijderen van de baarmoeder bij baarmoederontsteking, het verwijderen van vreemde voorwerpen uit het maagdarmstelsel, enzovoort. Voor zeer complexe operaties kan het zijn dat wij u moeten doorverwijzen naar een specialist.

Orthopedische chirurgie

Wij voeren ook bepaalde orthopedische ingrepen uit. Een voorbeeld hiervan is de herstelling van een gescheurde voorste kruisband. Ook bepaalde simpele botbreuken herstellen wij zelf. Voor meer complexe ingrepen werken wij nauw samen met Dierenartsencentrum de Meren in Mol, u kan hiernaar doorverwezen worden indien dit nodig is.